20151117_145237

Smart Savunma

SMART Savunma Mühendislik Ar-Ge Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Başkent Üniversitesi  yerleşkesi içerisinde bulunan, Teknoloji Geliştirme Merkezinde (TEKMER) , Teknoloji  Transferi  ve AR-GE’ ye dayalı yerli ürünler geliştirmek maksadıyla, 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde kurulmuştur.

Şirketin amacı yöneticilerinin sahip olduğu uzmanlık alanları itibariyle, Havacılık, Algılayıcılar (Radar, Kızıl Ötesi vb.) ve Elektronik Harp teknolojileri bilgi birikimini kullanarak, Ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda araştırma geliştirme ve yüksek teknoloji özel ürün tedarik faaliyetleri yürütmek, yurtdışındaki firmalar ile teknolojik işbirlikleri kurmak, bu sayede Ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak ve üretim/test altyapıları kurarak Ülkemiz ihtiyaçlarına özel ürünler geliştirmektir.

SMART;  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve bu sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendirmiştir.

SMART; MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ihtiyaç makamları için yürütülen projelerde ana entegratörlerle birlikte çalışmaktadır.

Vizyon

Savunma Sanayii Teknolojileri’ ne yönelik olarak kazanılan teknolojiyi, ülke ihtiyaçlarına uyarlayarak dışa bağımlılığı azaltmak, AR-GE faaliyetlerinde Üniversite-Sanayi İşbirliğini önemseyerek , üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılması, ekonomik değere dönüşebilmesi için katkıda bulunmak ve üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

Misyon

Savunma Sanayii Teknolojileri’ nin ekonomideki en önemli güç ve rekabet unsuru olduğu inancıyla, AR-GE ve Teknoloji Transferi metotları kullanarak, Savunma, Uzay ve Havacılık sektörüne yönelik ileri teknolojilere sahip olmak, rekabet gücü ve katma değeri yüksek, ürün ve hizmet sağlamaktır.

Organizasyon Şeması


Organizasyon Şeması

Ben Jones Womens Jersey